ẢO ẢNH

Trên đồi Linh Mụ đứng nhìn trông ,
Tuyệt cảnh trần gian với núi sông .
Thăm thẳm trời cao chờ nắng hẹn ,
Lan man đất lạnh đợi xanh dòng .

Đôi tà áo tím lay lay động ,
Vài ngõ đường hoa chớm chớm bông .
Ảo ảnh đời ta theo con sóng ,
Ai khắc kỷ niệm dưới cành thông .

Antioch , California Tháng 6 năm 1988