HUYỀN THOẠI XƯA 


( cảm tác thơ TH nghe mưa mà nhớ TN )

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh 
Mối tình từ thuở ngây thơ vẫn còn 
Lòng son còn mãi in hình
Bóng người năm cũ bây chừ đã xa

In hình bến nước gốc đa 
Nhớ ai chẳng dám thố ra tâm tình 
Người giờ lưu lạc phương xa 
Hoà cùng một nhịp vọng về quê hương

Thương ai thức suốt canh trường 
Làm sao nói hết nỗi niềm nhớ nhung 
Địa danh nào hai đứa chung 
Cầu quan nối giữa cách nhau hai nhà

Đón nhau trong buổi chiều tà 
Phất phơ áo trắng xa xa bóng hình 
Người về nhớ đất Tây Ninh 
Người đi đi mãi cách xa nghìn trùng !

Bao giờ mới được trùng phùng 
Cầu Ô mấy nhịp hình dung bóng người 
Chàng còn áo trắng thư sinh 
Nàng là trinh nữ sáng soi sân trường

Nghe mưa mà nhớ Tây Ninh 
Thôi đành khép lại chuyện tình năm xưa 
Cầu quan còn mãi đợi chờ 
Hai ta cũng chỉ chuyện tình trong mơ

Hương Lệ Oanh

Trở về : Thơ Hương Lệ Oanh

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s