THẮM THIẾT BÊN NHAU

12631444_223995457936390_7850784081543523608_n

Loài chim thân thiết gắn bên nhau,
Sáng gọi chiều kêu khắn khít vào.
Có tổ.. chở che vui với tổ,
Không nơi.. thân tựa đậu cành cao.
Lạc đàn vắng bóng bao con thét,
Gom tụ chung bầy hót tiếng trao.
Vui thấy loài chim thương thắm thiết,
Tình người nghĩ lại thẹn làm sao!

HỒ NGUYỄN (16-9- 15)

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)     *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)