Bến Sông Xưa

boat-on-river-autumn-in-japan-wallpapers-1680x1050
Sông xưa bến khóc bến cười
Nhìn phong cảnh cũ ngậm ngùi nhớ thương
Cầu xưa mấy nhịp tơ vương
Người xưa nay ở tận phương trời nào?
Dòng trôi lặng lẽ ra, vào..
Đời như con nước thấp cao vẫn chèo
Xa xa một chiếc thuyền neo
Chờ duyên, đón phận, hay theo …lục bình..?..
Buồn tôi trôi nổi một mình
Sầu tôi rưng-rức trăm nghìn mưa tuôn…
 
Nông thị.
OCT.23/201406/2014
*
11745331_1432581057068557_4214501858911332112_n
HỌA Ý: THÂN Ủ DỘT
Bến sông vng ngt tiếng ai cười,
Lá tr màu vàng mt sc tươi.
My nhp cu xưa nay rũ,
Dòng sông nước lng nh thương người.
Xa xa mt chiếc thuyn neo tr,
Loáng thoáng lc bình sóng thả khơi.
Mt bóng thẫn th tuôn l nht,
Cu mong thân gái d su vơi.
                                           HỒ NGUYỄN (26-10-16)
*

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s