*76. / MIỀN NAM NÁT TAN SAU NGÀY CỘNG SẢN ( 30/4/1975 )

Trên sông Đào thuyền trôi dào dạt ,
Bến trông chờ gió tạt mây bay .
Bao năm trở lại chốn này ,
Tìm người xưa cũ tháng ngày cách xa …?

Thời gian qua chan hoà tưởng nhớ ,
Thật đau lòng từ thuở ra đi …!
Dân gian đói khổ cũng vì ,
Tham ô Cộng Sản cướp đi nhân quyền …?

Nhục chi bằng tuyên truyền láo khoét ,
Đảng nói rằng đói rét Miền Nam …?
Than ôi bộ đội ngỡ ngàng ,
Nhìn vào thực tế muôn ngàn đắng cay …!

Lỡ thôi rồi thẳng tay ăn cướp ,
Chất cho đầy nườm nượp chở ra …?
Thượng vàng hạ cám chẳng tha ,
Một ngày mười chuyến trăm toa đong đầy …? (1)

Năm năm liền đường rây tiếp nối , (2)
Vơ tận cùng hồ hỡi Mười ta . (3)
Xu chiêng , quần lót lụa là , (4)
Ngoài Bắc sao có thướt tha quá chừng …?

Khác chi nào vui mừng thổ phĩ , (5)
Lũ Mông , Hồi cũng chỉ vậy thôi .
Giết dân lột của mừng rồi ,
Tranh giành lục đục đổi đời se sua …

Bốn chục năm quê mùa đâu nữa ,
Được học nhiều tự thuở vào Nam …!
Giống như mọi ở buông làng ,
Về kinh mừng rỡ áo quàng quần tây …

Ta đây chiến thắng chúng bây ,
Đách không cần biết việc này do ai …?
Dù cho thằng Mỹ an bài ,
Bắc tự giải phóng học đòi Miền Nam …

Máu tham lam cùng hang tận diệt ,
Hại dân lành chiếm hết đất đai …
Lòn trôn bán nước giặc ngoài ,
Cận Bình ,Trọng lạy thưa ngài con dâng …!

Quê hương nay đã cùng bần ,
Tìm em chẳng thấy xa gần khắp nơi ?
Trùng dương cách biệt bến đời ,
Khô tròng nhỏ lệ nổi trôi xứ người …!

Tha thiết đâu một thời lúc trước ,
Trên con đò sóng nước chiều đông .
Đưa em qua khỏi cánh đồng ,
Về nhà chạng vạng lửa hồng bếp than …

Sau bữa cơm nồng nàn hơi ấm ,
Bên ngọn đèn lệ ngấn trào mi …!
Thổn thức âu yếm thầm thì ,
Gần nhau lần cuối khắc ghi trọn đời …

Mình xa nhau ngàn khơi trùng điệp ,
Em theo chồng biền biệt quê hương …?
Vì sao nên nỗi đoạn trường ,
Bỏ làng ly tán bước đường tha phương …!

Khắp Miền Nam phố phường điêu đứng ,
Bọn độc tài xâm lấn Cộng Nô …
Tìm cách bán gọn cơ đồ ,
Cho quân Tàu chó nhảy vô tung hoành …

Hận thù này chất thành như núi ,
Dân ba Miền thiêu rụi bọn bây …
Chất ngất gian ác tràn đầy ,
Trời không tha thứ đọa đày trả vay …!

 • Ghi chú :
  (1) Một ngày chở ra Bắc 10 chuyến , mỗi chuyến
  100 toa .
  (2) Chở tiếp 5 năm như vậy …
  (3) Đỗ Mười ra lệnh cướp của nhân dân Miền Nam ,
  hiếp dâm vợ con quân đội và chính quyền , thủ
  tiêu thành phần đối kháng , hốt nhà , vàng , của
  quần chúng …
  (4) Xu chiêng : là nịt ngực đàn bà . Thuở ấy ngoài Bắc
  làm gì có xu chiêng quần lót như Miền Nam , kem
  đánh răng làm cũng không được …
  (5) Thổ phĩ : là quân đầu trộm đuôi cướp …

Antioch , California Ngày 14 tháng 11 năm 2016