ĐÊM GIỮA BAN NGÀY – VŨ THƯ HIÊN

*
Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại :
*

ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN

*
 *
 *
 *
 *
 *
*
*
 *
 *
*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
*
 *
*
*
 *
*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
*
*
 *
*
*