Các bạn THĐ/4 trong ngày họp mặt THĐ 1/5/2016

IMG_2674 IMG_2679 IMG_2682 Mười Phan,Đỗ Ngọc Anh,7 Khái, Anh Võ, Huỳnh văn Một Từ trái sang Khái,Phát Thanh,Minh Phan,Sớm, nguyệt Hồng,lam thị Thà,Quế Anh,Cương, Thi, Ng thị Ba,Hạnh chị của Nghĩa,Ng thị Danh