Tim Đập Vội Vã

e0da6d99439e17d670942000990e8f2c

Dường như ta đã thương thương
Chưa thương sao lại tương tư mỗi ngày
Hôm qua như những hôm nay
Thương thương nhớ nhớ em vài bài thơ
Thơ này thơ thật duyên thơ
Là làn hơi thở khờ khờ trong tim
Bóng này chưa thấy khó tìm
Tìm ai như thể tìm chim xa vời
Diệu vợi thì lại tìm thơ
Vài câu bóng bẩy âm thơ gợi tình

1Lật trang Giáng Kiều Tú sinh ngày trước
Chàng không xa nàng một bước
Chỉ vì Giáng Kiều tha thướt trong tranh
Nay ta Tú Uyên xem ảnh
Tương tư mấy khúc duyên anh bẽ bàng
Mơ tiên tình bướm hồn hoang
Mình say mình đắm bàng hoàng trong mơ
Thương thay tình đã lụn khờ
Mấy ai mà khóc cho đời tình câm.
Trần Đông Thành (Tặng Ja)

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s