Tướng ăn trộm

index

Lật vài trang coi tướng Tập Cẩm Bình
Mắt xề xệ tham lam hết chỗ chê
Ống cổ tròn nòng nọc che càm lẹm
Hai má phình phình tô bẹ bờ đê
Mặt gà mái nghiêm nghiêm ghê thấy mẹ
Tướng tinh đó là người nguyên lai cầm thú
Mồm chim bỉm leo nheo ăn nói mất lòng
Dắt bò tắm biển lội tuốt biển đông
Đánh hơi khí đốt nối biển nặn vẽ bản đồ gian
Quốc tế chê Bình độc tài độc diễn ngênh ngang
Ỷ người đông vài tỷ làm tàng
Láng giềng khuyên giãi đại dương công pháp
Không nghe còn phách lối dàn tập trận
Tập Cẩm Bình bè lủ trơ tráo lộng hành
Tàu cộng trời không thứ đất không tha
Tàu cộng là bợm quốc tế lưư manh
Còn Bình chơi với nó có ngày tan xác

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s