BUỔI CHIỀU HÔM

Chiều tà đổ xuống phủ đồi thông ,
Gió thổi hiu hiu giữa cánh đồng .
Phất phưỡng mùi thơm hương lúa mới ,
Reo reo đưa đẩy phấn bông vàng .

Bên kia bờ vắng ai thoang thoáng ,
Mục tử chăn trâu đứng giữa dòng .
Đâu đây chuông chùa nghe thức tỉnh ,
Thế thời biến đổi có như không …