SAY

( Hoạ theo vần thơ ” Say ” của Nữ Thi Sĩ Huyền Thu )

Cảnh âm u trăng treo đầu ngõ ,
Ta quay cuồng chẳng tỏ lối về ?
Hồn điên loạng choạng cơn mê ,
Bỏ quên dĩ vãng não nề đắng cay …!

Người vô tình đem lòng ai oán ,
Tiếng yêu đầu thấp thoáng còn vương .
Đớn đau chi lắm đoạn trường ,
Đêm mong ngày nhớ yêu thương mỏi mòn …!

Cuộc đời qua như cơn nắng dãi ,
Bên vệ đường hoang dại cỏ khô …!
Lây lất trôi bạt dạt bờ ,
Cõi hồn điêu đứng nấm mồ quạnh hiu …!

Antioch , California Ngày 26 tháng 5 năm 2016