*453 / MẤY CHỤC NĂM ĐÀNH

Mấy chục năm đành chia lìa đất mẹ ,
Bỏ xóm nghèo bất kể dặm trường xa .
Anh đi hôm đó bóng ngã xế tà ,
Vắng nhau rồi đời ta như thiếu nắng .

Mái sân trường chìm sâu trong yên lặng ,
Cây vông đồng nặng trĩu đứng chơ vơ .
Còn ai nữa đâu trông đợi mà chờ ,
Người ở non đoài xa lơ lộng gió …!

Buổi hè về chao ơi trời nắng nỏ ,
Ngây thơ học trò bé nhỏ tuổi hoa  .
Sóng sánh cùng đi dưới ánh chan hoà .
Lưu bút thân trao lệ nhoà đôi má …!

Bỏ lại cho ai buồn riêng khôn tả ,
Của ba tháng hè cách ngã nhà trường .
Nước mắt tuôn trào nhớ nhớ thương thương ,
Chạnh lòng em buồn vương mộng vỡ !

Anh đâu ,lang bạt phương nào chăng hở ,
Có nghĩ về em buồn nhớ cô đơn !
Thương yêu ai ngày tháng chập chờn ,
Than thở đoạn trường màn đêm nức nỡ !

Mình đã trao cho tình thương muôn thuở ,
Ai xui chi trắc trở đau lòng !
Lâu lắc lắm rồi mộng ước cầu mong.
Hẹn lại kiếp sau tình trong cõi nhớ …!

Antioch , California Ngày 16 tháng 4 năm 2017