*551 / MƯA TRÊN PHỐ VẮNG

Mưa

Gió đong đưa mưa rền phố vắng ,
Biệt sơn hà muôn dặm trường xa .
Lang thang phủ bóng chiều tà ,
Đêm hôm tơ tưởng quê nhà vọng trông .

Ngọn đèn chong mùa đông ảm đạm ,
Ở ngoài mành u ám tuôn rơi …!
Âm vang sấm động chân trời ,
Buồn chi lạ rứa tả tơi cõi lòng .

Hỡi em yêu ngàn phương xa lắm ,
Mộng hải hồ chuốc đắng đau thương .
Xa nhau vạn ngã đôi đường ,
Sầu ơi nhỏ lệ phố phường quạnh hiu !

Chuyện chúng mình chắc chiu từ thuở ,
Thật khổ lòng để nhớ gợi thương .
Độc hành lữ thứ tha hương ,
Tình ta hoang hoải tơ vương kiếp đời …

Đại trùng dương ngàn khơi mù thẳm ,
Sẽ đến ngày mộng thắm duyên tơ .
Lâu lắc tháng đợi năm chờ ,
Yêu thương nối nhịp nguồn thơ dạt dào …

Antioch , California Ngày 05 tháng 6 năm 2017