Tiên sinh Quỷ cốc tử

 Image result for thay boi images
Mấy ông bói toán trên đài
Coi tay bói quẻ bàn này luận kia
Nào ai không muốn chia lìa
Thày tôi làm phép không chia gia đình
Bà này sung sướng cầu xin
Chị kia khoái chí nghĩ mình gặp tiên
Thày ôi đừng ngại bạc tiền
Bao nhiêu con trả không thiệt thày đâu
Thày tôi nói nói làu làu

Có tiền thày nói câu nào cũng hay

Image result for thay boi images
Cô kia khen ngợi thày tài
Chị em gặp gỡ Như Lai trên đời
Muốn duyên thày cho em duyên
Muốn giàu thày bói ra tiền cho em
Muốn gì được nấy chờ xem
Thày cho lá phép em đem về nhà
Từ rày êm ấm nóc gia
Phu quân hiền phụ thiết tha mặn nồng
Một hai trăm bạc như không
Đưa thày lấy hết đền công ơn thày                           

Trần Đông Thành 408-298-5579   

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành