41 / MÀY ĐI

Ai ngờ bữa đó mầy đi thẳng ,
Nghe nói kiểm tra Hương Hải A .?
Trùng dương phủ sóng người tất bật ,
Ba chân bốn cẳng nhảy lên đò .

Đêm hôm đen ngòm biển khơi lộng gió ,
Sấm chớp cuồng phong ngó khổ chưa trời .!
Giật mình tau lo , buồn chi thấp thó ,
Bạn bè lần lượt đứa biệt mỗi nơi …?

Mầy cũng lều lĩnh phủ sóng đầu ,
Lênh đênh con nước giữa vũng sâu .
Chiếc thuyền cỏn con lầm lũi tuốt ,
Bất cần chẳng biết tạt về đâu …?

May ra trót lọt lắm nguy nan ,
Vợ con còn lại mắt hai hàng …!
Bên bờ Đại Dương sầu thương nhớ ,
Nữa đời trôi nổi sống lang thang !

Huế buồn phố chợ quá đìu hiu ,
Đường Trần vắng bóng , ai dập dìu ?
Hàng hoá lấy đâu ra để bán ,
Cơm còn không có có chi ăn ?

Cán bộ như mầy còn chết dở ,
Huống chi lớ xớ kiếp thân tàn !…?
Ra đi vạn dặm , ngàn khơi nức nỡ ,
Sau ngày đói khổ trông vọng cùng nhau ?

Thôi thế thì thôi vòng vo con tạo ,
Ngày mai Mỹ Việt lại đứng song đôi ?
Chuyện trời làm sao mình nói được ,
Thời gian xoá bỏ hận chia phôi …?

    Thời gian ra đi Quê Hương nghèo đói ..
           Tháng 3 năm 1980