THƠ nhiều tác giả

 

* Vui lòng bấm vào links của từng tựa bài dưới đây để xem. Đa tạ.

1/ TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

Xướng họa và cảm tác đủ thể loại thơ


2/ Thơ Nhiều Tác Giả

PHƠI THÂY và những bài thơ cùng đề tài

Bàng hoàng / TIN XỐC / Sao đành đoạn

 

3/ Thơ  HHM

HÃY MANG THEO   (Bài họa : Vẫn mang theo)THẬT VÀ BÓNG  ( + Bài Họa )  * HƯƠNG XƯA (Bài họa : Hương Trầm) * MỘT CHÚT DƯ HƯƠNG (Bài họa : Tương Tư; Rượu Tình Đã Nhắp)   *  NHỮNG CHIẾC MÓC CÂU  (Bài cảm tác : Ví Dầu)   *  MỘT NỬA  (Bài họa : Có Còn Hơn Không)  *  Tự Huyễn  *  Đừng Chờ Mong  *  ĐỖ QUYÊN  (+ Bài cảm tác & Bài họa )  *  Vạt Nắng Phù Du ( +Bài cảm tác)


4/ Thơ  H2N

 HÃY MANG THEO  (+ Bài họa : Vẫn mang theo  HƯƠNG XƯA ( + Bài họa : Hương Trầm)  *  THÔI !  * MỘT CHÚT DƯ HƯƠNG  (Bài Họa  : GIẤU TÌNH   * ĐỪNG… (Bài cảm tác )    *  MỘT NỬA  (+ Bài cảm tác & Bài họa)  * ĐỖ QUYÊN  (Bài cảm tác )


5/ T
Tuấn Râu

Trở về đầu trang     *     HOME

—————–
Thơ Nhiều Tác Giả


Thơ Tuấn Râu

Thơ  HHM

Thơ  H2N

TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s