Tiếc gì và những Bài Họa

 

Tiếc gì

Hãy về đi, hãy về đi
Tiếc gì tình cũ, tiếc gì nghĩa xưa
Tiếc gì nữa…mối duyên thừa
Tiếc gì cái thuở đón đưa đợi chờ.
Bóng Mây.

*

Họa 1 : Làm Sao !

Cố quên đi ! Cố quên đi !
Làm sao níu được những gì xa xưa
Làm sao khi phận dư thừa
Làm sao còn đón còn đưa mà chờ .
Lê-hữu-Nghĩa

*

Họa  2 : QUÊN ĐI !

Hãy vất đi ! Hãy ném đi !
Hãy quên sạch hết những gì xa xưa
Quên đi một chút tình thừa
Cần chi phải đón phải đưa phải chờ !
Con Gà Què

Thơ tối nghĩa !

(Thơ gởi đến LHN, BM, CGQ)

Đọc thơ mấy người tôi ghét làm sao!
“Tiếc gì” “Làm sao” “Quên đi ! Kỳ cục vậy?
Tiếc và phải làm sao nghĩa là gì?
Rồi quên đi cái gì mà “Quên đi”
Càng đọc tôi càng không hiểu gì hết
Hay là viết rồi chẳng muốn ai nghe!
Cho cùng, họ cá mè chung một lứa
Nói “Giông” nói “Gió” nói bóng nói đen
Hay là”Tiếc” “Quên” tình cũ? Vô lý!
Cũ mèm nhắc làm gì, phải “Làm sao”?
Hỏi “Làm sao” ai biết phải làm sao
Ai nghe chắc là xin toa Bác sĩ
Trị chứng nhức đầu đã hóa kinh niên!
Thôi, nói toạc móng heo ba với má
“Già lú” ngon giấc ơn anh với chị!
Trần Đông Thành

*

ĐÔI KHI KHÓ CẢM

Đông Thành góp ý cũng hay hay,
Thơ đọc nghe ra nhíu cả mày.
Ông nói “Quên đi” bà “Chẳng nhớ”,
Bà than “Thắt thẻo” lão “Chua cay!”
Ý thơ chỉ có người trong hiểu,
Văn vẻ niềm chi muốn tỏ bày.
Lẩn thẩn mà quên đi thế sự,
Vui buồn thơ đọc nghĩ hay thay!!
HỒ NGUYỄN (29-10-16)

Thân gởi Trần đông Thành và các bạn Vườn thơ THĐ.

 

Trở về => THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 2  –  THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 1  –  THƠ XƯỚNG HỌA 2  –   TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  – Thơ Nhiều Tác Giả

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s