Hỏi Thăm

 

Hỏi thăm niên trưởng khỏe hay chưa ?

Muốn đến tận nơi ý mới vừa.

Khổ nỗi tuổi đời hơi yếu sức,

Hiềm vì nội lực chẳng như xưa.

Những mong thi hữu chân luôn cứng,

Hằng muốn đồng môn chí mãi thừa.

Rượu sẵn luống chờ ai đối ẩm,

Trăm hồ chắc đủ để mình cưa ?!

LỆ-KHANH

 

 

Mến họa:

Đa tạ bạn hiền ! Khỏe vẫn chưa,

Bệnh đang hành hạ thật không vừa.

Tuổi đời đã kém xa thời cũ,

Cuộc sống đâu còn như thuở xưa.

Nỗi nhớ đồng môn càng thắm đậm,

Tình yêu bằng hữu lại dư thừa.

Hằng mong được sớm mừng tao ngộ,

Túy lúy, mềm môi vui vẻ cưa !!!

THANH-HOÀNG

Trở về Trang Lệ Khanh & Thanh Hoàng