Tiếng Hò Hồi Sinh

 

Hạc vàng Má cỡi đi rồi

Oak Hill quạnh quẽ con ngồi nhìn mây

Trắng trên trời trắng đâu đây

Áo tang ngày cũ như bay chập chờn

Di ngôn Má vẫn vuông tròn

Lời thơ con viết vẫn còn hoang sơ

Mương Khai Tân Hiệp đôi bờ

Hồi đầu thị ngạn trăng mờ mờ soi

Rót ly rượu đỏ con ngồi

Nếm môi lành lạnh ngậm ngùi đời con

Xa rồi xa quá Sài Gòn

Mất tên nhưng vẫn sinh tồn trong tim

Mưa xuân xứ lạ im lìm

Con nghe như có tiếng chim Thủ Thừa

Tóc già bạc trắng đong đưa

Rượu thiền thèm uống say sưa quên đời

Nhưng không quên được những lời

Hẹn về phục quốc xây đời tự do

Hẹn cùng ngồi lại con đò

Sang sông gõ nhịp cùng hò hồi sinh

Giáo Già [Cuối xuân Đinh Dậu xứ lạ]

Elk Grove, CA, USA, 2222017

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)