“Ủy” ám và Bài họa ĐÊM ĐEN

 

“Ủy” ám (*)

Ngày nào cờ đỏ trên quê hương
Ngày đó dân mình nỗi thảm thương
Tra tấn tù đày thân trâu ngựa
Giam cầm bắt bớ ngục tai ương
Sao vàng độc đảng gây giông bão
Nhân phẩm con người mọt gặm xương
Quỷ quái đầu ma vương xuất hiện
Rần rần phá hủy thuở luân thường
XCQ
(*) “Ủy” là Ủy ban nhân dân theo VC gọi

Bài họa : ĐÊM ĐEN

Tháng Tư cờ đỏ ngập cố hương
Bốn hai năm đó lắm sầu thương
Tự do hạnh phúc là hư ảo
Vật chất tinh thần chỉ ưởng ương
Vận nước buông xuôi, lo đấu đá
Anh hùng mạt vận, bịnh lòi xương
Biển Đông dậy sóng Trường Sa mất
Đất nước còn không, chuyện chẳng thường?!
(CN)

 

Trở về => Thơ Trần Đông Thành 1

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s