Tuổi trẻ không thể thờ ơ với hiểm họa mất nước, sự bất công xã hội …