143 / NĂM CHÂU CÁCH LÌA PHÂN CHIA DÂN TỘC

Đi lang thang chiều đông nắng ấm ,
Ánh mặt trời lạnh thấm con tim …?
Hàng cây trơ trọi im lìm ,
Bay làn sương mỏng cánh chim về ngàn .

Dấu chân in trên đàng khách lữ ,
Cuộc chiến tàn vạn thuở lưu vong ?
Nặng lòng những bước long đong ,
Nhớ miền quê mẹ trôi dòng thời gian .

Bạn bè ta xa dần vạn ngã ,
Khắp phương trời xót dạ thương đau !
Tha hương nắng lạ mưa sầu ,
Trên đường lưu lạc năm châu cách lìa …?

Tại vì sao phân chia nhung nhớ ,
Để tháng ngày nức nỡ cô đơn …!
Lây la chiếc bóng vô hồn ,
Cũng do đất nước chẳng còn tự do …

Trước bảy lăm cơm no áo ấm ,
Quyền con người ai cấm dân đâu ?
Chẳng qua chưa được từ đầu
Làm sao hiểu rõ đành lòng ngặm câm …?…!

Thế thì thôi cam tâm chịu đựng ,
Xa xóm làng không những biệt tăm .!
Mà còn trăn trở đêm nằm ,
Thương về bên đó muôn dân mỏi mòn…!…?

Antioch , California Ngày 13 tháng 7 năm 2016