*629 / ” CHỢ ĐÔNG BA RINH RA NGOÀI DẠI CẦU TRÀNG TIỀN ĐÚC LẠI XI MĂNG . . .”

 

Xa rồi Huế , còn chi để nói ,
Những con đường mở lối đi qua .
Ngõ ngách mới mọc góc nhà ,
Trời ơi hỗn tạp , nhạt nhoà tình thân …

Xin vĩnh biệt , một lần trăn trối ,
Gió đông về nhức nhói con tim .
Mến thương khốn đốn khôn tìm ,
Thông reo núi Ngự bóng chim biệt ngàn .

Trãi biết bao ngày tàn rệu rã ,
Mất tình người mất cả non sông !
Phong cách tập quán can trường ,
Hồn thiêng đất nước oan khiên giống nòi …

Bốn hai năm suy đồi , trấn lột ,
Huế bây giờ dơ cốt , đốt xương !
Quanh co xóm vắng chắn đường ,
Đâu ra tà áo phố phường ngõ hoa …?

Khách nôn na chèo ra ngã chợ ,
Bến Đông Ba từ thuở Triều Vua .
Giai nhân tài tử thẹn thùa ,
Kinh Đô Xứ Huế bốn mùa phồn vinh .

” Chợ Đông Ba rinh ra ngoài Dại ,
Cầu Tràng Tiền đúc lại xi măng …” (@)
Thời kỳ quân Pháp xâm lăng ,
Vết hằn lịch sử muôn năm lưu tồn …

Rẽ Hương Giang tới luôn Cồn Hến ,
Bến đò chiều mình đến tìm nhau .
Tha phương cản mối tình sầu ,
Nom về chốn cũ biết đâu bóng nàng ..?

Đi là hết , tình tan mộng vỡ ,
Anh biết rồi nhắc nhở buồn đau !
” Thương yêu cỡi áo che đầu ,
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió lay …” (&)

Buồn da diết trời mây ảm đạm ,
Nhuốm lệ nhoà cánh nhạn tung bay .
Thân em một đóa hoa gầy ,
Tình anh mất hẳn tháng ngày bôn ba …!

Kiếp nhân sinh ta bà nong nỗi ,
Đến thời kỳ ung thối rây ra .
Gây nên bởi lũ ác tà ,
Đầu óc hạn hẹp manh nha ươn hèn …

Bọn cùng đinh rối ren rã đám ,
Nắm chính quyền quyết bám ăn theo .
Quân tham vũ khí lèo đèo ,
Lăm le súng đạn chết queo chẳng màng …

Phải đến ngày đồng cam cọng khổ ,
Mới an bình Quốc Tổ tương lai .
Công dân quét sạch cọng nòi ,
Bầy đàn hung ác cốt loài súc sinh …

Bảy hai năm tôn vinh cuồng đảng ,
Hiếp dân lành thê thảm dã man .
Gian manh quy tụ thành đàn ,
Đang tâm bán nước quy hàng tàu ô .

Sáng mắt lên cơ đồ nguy biến ,
Người muôn người quyết chiến chung lưng .
Đánh tan giặc cọng đến cùng ,
Cứu nguy Tổ Quốc khỏi vòng vong nô …

(@) ” Chợ Đông Ba đem ra ngoài Dại ,
Cầu Tràng Tiền đúc lại xi măng …” ( Ca dao )

Chợ Đông Ba ngày xưa hoạt động ở
gần cầu Đông Ba sau đường Hàng Bè bắt
ngang qua sông Gia Hội , rồi sau dời ra
bên cạnh cầu Tràng Tiền …( gọi là Dại ,
một vùng đất mới .) Và nơi khuôn viên
chợ Đông Ba cũ có cái cầu tên Đông Ba
và cửa thành vô ra Thành Nội cũng đặt
tên là cửa Đông Ba …
(&) Nguyên thủy câu này ( Ca dao ) là :

” Thương nhau cỡi áo cho nhau ,
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay …”

Ghi lại ngày cuối cùng trên Quê Hương Xứ Huế .
Mùa Đông Huế , Ngày 06 tháng 12 năm 2015
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 9 năm 2017