*93 / ĐÊM BUỒN CÔ ĐƠN

Trăng mơ màng trên làn sương mỏng ,
Mây lững lờ dưới bóng ngàn sao .
Hiu hiu tiếng gió rì rào ,
Bên bờ ruộng lúa dạt dào hương thơm …

Tiếng quốc kêu đầu hôm vang vọng ,
Nghe não nề khan giọng dế than …!
Côn trùng rên xiết dọc đàng ,
Đìu hiu quạnh vắng đầu làng chó tru …

Cành liễu mềm đong đu yếu ớt.
Soi ánh mờ lã lướt lòng sông .
Xa đưa tiếng trống canh dồn ,
U u chuông động gọi hồn nửa đêm …

Cõi bơ vơ trong thềm trống vắng ,
Xuyên qua rèm vẳng lặng trăng treo .
Buồn rầu bối cảnh cheo leo ,
Nhớ người sương gió đèo heo núi rừng .

Trông chờ anh em từng nhắc nhở.
Những lúc mình trăn trở có nhau .
Nay đâu cái buổi tâm đầu ,
Trong vòng tay ấm ngọt câu ân tình …

Bởi chiến tranh nên mình cách trở ,
Ai đi rồi bé nhỏ cô đơn .
Đêm lo ngày ngóng bồn chồn. ,
Vì đâu nong nỗi mỏi mòn thân em …!

Antioch , California Ngày 02 tháng 01 năm 2017