180 / TU RIÊNG

Ở đời sao lắm cách tu ,
Xưa tu trốn lính nay tu trốn làm .
Đường tu rộng lớn có kham ,
Nhà chùa đâu đó ra vào ai hay ?

Ê a tụng niệm tháng ngày ,
Mau lên thượng toạ kiếp này thoát thân
Bốn mùa sư cố âm thầm ,
Ngồi thiền bó gối chẳng cần thế gian .!

Nào ai muốn đến chùa thăm ,
Cửa càng rộng mở bỏ năm ba đồng .
Bạc tiền nó chạy lông bông ,
Chẳng đem cúng tế đổ đồng như không ?

Nam mô thượng tọa sư ông ,
Thuyền tu tới bến nhưng không thấy chùa .
Mây chiều rỉ rã cơn mưa ,
Buồn lên man mác gió đưa lưng trời .

Trên đường trông ngóng xa xôi ,
Bên góc phố chợ khơi khơi mái nhà .
Hỏi ra bước tới dò la,
Trong ngoài kín mít bay ra hương trầm .

Phòng to cửa khóa tối tăm,
Lần mò tấm bảng nơi ngài tĩnh tâm ?
Tuổi đời chẳng được bao lăm ,
Mang lon Thượng Tọa có nhầm hay không ?

Ở đâu nhiều thế chất chồng.
Hang cùng ngỏ hẻm cộng đồng rối ren .
Chùa chiền cúng kiến lên đèn ,
Hơn trăm căn hộ ở miền José …

Lần ra mới thấy ê chề ,
Tu mà sợ cực tìm về vượt biên.
May ra có của có tiền ,
Gởi cho con cháu liền liền sướng chưa .

Ai ơi cố gắng sớm trưa ,
Lòn trên mua dưới dối lừa qua đây ?
Ngồi không tiền bệnh chất đầy ,
Của chùa bố thí như mây ùa vào .

Bên này tu sướng lắm sao ,
Không ai biết đặng thầy nào giả chân .?
Đêm ngồi tụng niệm lâm râm ,
Phòng không mông quạnh cúi gầm xem phim .

Cửa ngoài khóa kín ai nhìn ?
Một mình thoải mái màn hình ti vi .
Nào là lởn vởn tu ti …
Chịu sao cho thấu xù xì ngẩn ngơ !

Tức mình tưởng tượng trong mơ ,
Miệng càng la lối cứng đơ tần ngần .
Hôm sau lững thững bần thần ,
Xuyên qua cửa kính thân hình trắng tinh .

Mùa hè nực cháy cùng mình ,
Mấy nàng Mỹ Trắng phơi thình ngực ra .
Khác nào mấy ả hôm qua ,
Đú đa đú đởn lòa xòa trong phim .

Thầm thì mắt nhắm lim rim ,
Mơ màng suy nghĩ triền miên trong lòng .
Sợ rằng của qúy đi đong ,
Lâu ngày không thử e xong tàn đời .

Nghe tin phóng sự khắp nơi ,
Ở chùa tam bảo xa vời Fresno .
Có người trụ trị mới vô ,
Gọi là Quãng Hạnh Thích rờ gái tơ …

Mẹ con côi cút bơ vơ.
Tưởng thầy cứu độ ai ngờ trổ dê .
Nửa đêm đòi hỏi tỉ tê,
Đòi hôn em nhỏ xổ nghề gian dâm …

Tội tình em bé lo thầm ,
Tỏ bày cùng mẹ xa gần chung quanh .
Chính quyền nghe được tới nhanh
Tìm thầy chẳng thấy mở toanh căn phòng .

Không hay người đã đi đong ,
Tim đường trốn chạy khỏi còng vô tay .
Cộng đồng ngao ngán buồn thay !
Mượn tên đổi áo cạo đầu nghề tu ! …?

Ngồi chơi tiền bạc vù vù ,
Xưa tu trốn lính nay tu trốn làm …!
Ai mà thấy của không ham ,?
Lại thêm có kẻ sắp hàng dạ thưa …!

      Thân mến
      Nguyễn Doãn Thiện