HỚ HÊNH

damttucbnminhcopy

Trưa hè chuyển động gió xa đưa ,
Chốn vắng treo hồn giấc ngủ trưa .
Lây lất mảnh hồng bay phất phới ,
Đẩy đà trắng phếu ngó lưa thưa …

Ven bờ suối vắng rêu phong phủ ,
Kẽ đá trơ trơ nước xoáy mòn .
Thoáng nhẹ mơ màng trong giấc điệp ,
Trở mình ngoài cửa đổ cơn mưa .

Nguyễn Doãn Thiện

Antioch , California Tháng 6 năm 1988