THUỞ MƯỜI BA, MƯỜI BỐN

16406549_1070287123083325_9019212350261573699_n

Một phút gần nhau cũng đủ rồi
Nên cười đứng trước cảnh chia phôi
Ngày về khuyên bạn đừng mong ước
Non nước duyên hờ có thế thôi

Họp tan thường lẽ có gì đâu
Bạn cứ vui đi chớ vướng sầu
Đành lẽ Bắc Nam người một ngã
Xa nhau rồi nữa sẽ yêu nhau

Nhớ tiếc làm chi để bận lòng
Chắc gì gặp gỡ nữa mà mong
Quên đi bạn có quên đi nhé
Tiếng gọi xa xăm đã giục lòng

Thôi thế đường đời đã biết nhau
Thà rằng quên trước khỏi quên sau
Đa mang chi nữa tình mây nước
Để mặc sương sa bạc mái đầu
Tấn Lộc Lê
(1949)

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc * Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s