TIẾNG LÒNG 


( tặng người bên sông )

Tiếng thơ là tiếng của lòng 
Viết thơ chỉ để tặng người bên sông 
Người còn mãi đứng chờ mong
Khách xa muôn dặm lòng tê tái buồn

Mưa tuôn bong bóng vỡ đầy 
Cớ sao người vẫn u hoài chờ mong 
Bao giờ khép kín cửa lòng 
Để cho én nhạn thong dong đôi bờ

Bây chừ ta cứ làm thơ 
Cho vơi thương nhớ ơ hờ chuyện xưa 
Chuyện xưa vào những chiều mưa 
Người về bên ấy ta mơ bên nầy

Người về từ cõi xa xăm 
Âm thầm lẻ bước vơi đầy nhớ thương 
Sầu vương thức trắng canh trường 
Có ai biết được nỗi lòng cố nhân
Hương Lệ Oanh

 Đọc thêm :  Bên Bờ Nghe Sóng Vỗ và bài họa MƯA BÊN KIA SÔNG

Trở về :  Thơ Hương Lệ Oanh

HOME