NGÀY ẤY

Giông gió tan đàn soải cánh chim
Quê hương yêu dấu giữ trong tim
Tâm tư vương vấn bao hình bóng
Dĩ vãng chập chờn những khúc phim
Kỷ niệm ngày xưa còn kẻ nhớ
Thơ ngây thủa ấy có ai tìm ?
Chiều trông mây trắng mờ chân núi
Lặng lẽ thời gian chợt vắng im
CCR
1-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s