*733 / MỘT DÃY CƠ ĐỒ THAM Ô VƠ VÉT . . .

Lác đác mưa rơi tơi bời hiu quạnh ,
Trên mọi nẻo đời vạn dặm quan san .
Đi lang thang sương gió ngút ngàn ,
Màn trời âm u mùa thu ảm đạm …!

Cuộc đời bôn ba chiều tà mây xám ,
Bao trận cuồng phong vây hảm lây la ?
Cách trở phương xa đau đớn quê nhà ,
Những cảnh oan khiên sơn hà đổ nát …!

Thuở thiếu thời có đâu mất mác ,
Được nuông chìu chú bác thương yêu .
Lớn khôn ước muốn đủ điều ,
Sau buổi tan trường tình yêu bày tỏ …

Nước loạn ly dân lành đau khổ ,
Cùng giống nòi sao nỡ hung tàn …?…!
Đầu đường chó đói lang thang ,
Trên núi dưới khe băng ngàn lội suối .

Ai có biết đâu muôn ngàn tội lỗi ,
Sóng vỗ lên đầu bão nổi điêu linh …!
Giun dế thất kinh lẫn tránh núp mình ,
Chó sói nghênh ngang tàn hình múa rối …?

Với ước mong quy về một mối ,
Dựng cơ đồ vững khối an dân .?
Có đâu rách nát xà bần ,
Tham ô trụy lạc cóc cần dân kêu …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 7 năm 2016