THẬT VÀ BÓNG

 

THẬT VÀ BÓNG

Thật có dáng có hình,
Bóng như chìm như nổi.
Thật thời gian thay đổi,
Bóng muôn đời lung linh.
*
Thật không luôn thật tình,
Bóng luôn không biết dối.
Nếu thật làm nhức nhối,
Thà giữ bóng thay hình.
HHM
Đọc thêm  >  Thơ  HHM

HỌA Ý:
Cái thật mang theo rõ dáng hình,
Bóng như chìm nổi ánh lung linh.
Hình theo năm tháng mau dời đổi,
Bóng mãi muôn đời thoáng rộng thinh.
Hình thật thấy nay mai chuyển khác,
Bóng hoài hiện sớm tối mông mênh.
Thật làm nhức nhối cho người nhận,
Thà bóng lung linh chẳng đổi tình.
HỒ NGUYỄN (04-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 

 

Trở về >  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s