Britain’s Got Talent: Alex Magala–Màn biểu diễn hay nhất thế giới không xem rất tiếc trong tìm kiếm tài năng Anh 2016

https://www.youtube-nocookie.com/embed/AGviMCywJSM?rel=0