Tự Huyễn

 

Ngày mai ta sẽ thôi yêu
Hôm nay ngày chót còn yêu như thường
Loanh quanh lẩn quẩn tình trường
Tìm hoài chẳng thấy con đường nào ra
Mỗi ngày mỗi tự nhủ ta :
“Hôm nay chưa phải ! Mai…là ngày mai”
Nên yêu còn vẫn yêu hoài .

HHM

 

Trở về  >>> Thơ  HHM * Thơ Nhiều Tác GiảHOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s