ÁO BUỒN

cry2
Buồn như chiếc áo hở vai
Kéo sao vẫn lở cả hai mảnh đời
Tóc xanh khóc cuộc chia phôi
Sợi nằm bên phải đơn côi một mình
Còn đây chút tóc ân tình
Dấu vào bên trái gần tim võ vàng
Buông tay trôi những lỡ làng
Áo không che nổi bẽ bàng đôi vai…
Nông thị.