Bởi thương

 

12366348_953186284755530_8949409441220048921_n

Trăng kia đã rụng nằm cầu
Cho tôi thấy rõ thế nào là thương
Chữ thương ai dán bên đường
Mang về học nhớ học thương đêm ngày
Chữ thương học để nhớ dai
Biết rồi lại thấy đắng cay muôn phần
Thương ai ai véo ai dần
Mất ăn mất ngủ tâm thần bất an
Chữ thương Tơ nguyệt dở dang
Chữ thương tìm chữ lang thang sánh cùng
Trần Đông Thành
(Ngày thứ hai Tết Dương lịch)

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s