ĐI CHƠI VALENTINE

 

unnamedg

ĐI CHƠI VALENTINE

Chuẩn bị đi chơi dáng rỡ ràng,
Khi về thân xác cánh tan hoang.
Mải mê thân mái lông tan tác,
Ham cúp mình chân xụm cánh tàn.
Đón lễ tình nhân trông quá đẹp,
Đi chơi về ngó tợ ma lang.
Tháng hai mười bốn sang năm đến,
Liệu có còn chăng sức với nàng!!
Hì!!Hì!!
HỒ NGUYỄN
*

Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s