*68 / LẠC BƯỚC TRẦN ĐỜI NGÀN KHƠI BIỆT VẮNG

Đời gian truân trưởng thành chinh chiến ,
Qua tháng ngày lắm chuyện thương đau …!
Tương lai vạn biến cơ cầu ,
Đăng trình cất bước dãi dầu gió mưa …

Những ước mơ thừa lưa nong nỗi ,
Đem âu sầu kết nối suy tư …!
Dòng sông xuôi chảy lừ đừ ,
Mang theo thương nhớ đến bờ đại dương ..!

Bao thăng trầm quê hương vụn vỡ ,
Quân giặc về máu đổ xương tan …!
Sinh linh nghiêng ngửa điêu tàn ,
Cũng vì binh biến đôi đàng phân tranh …?

Cảnh đồng mông tròng trành dâu bể ,
Muôn xác người mặc để trôi dòng …!
Dã man máu lạnh cuồng vong ,
Lương dân chém giết hận lòng núi sông …!

Chúng ngang nhiên đầu đường xó chợ ,
Đi khắp nơi kiếm cớ tầm thù ?
Hoang tàn chẳng khác chiến khu ,
Màn trời chiếu đất mây mù âm u …!

Mảnh thân yêu vận trù đau khổ ,
Lũ thú rừng biển thủ Giang San …?
Thác oan điêu đứng muôn vàn ,
Bôn ba cuộc sống băng ngàn vượt biên …

Bước ra đi triền miên vô vọng ,
Kiếp lưu đày vạn dặm xa xôi …?
Mây bay bàng bạc lưng đồi ,
Tự do tươi sáng bầu trời thênh thang …

Biển mù khơi sương tràn tản mạn ,
Ôi cơ hàn nắng hạn quê cha …!
Thiếu ăn hầu hết mọi nhà ,
Cùng bần quần chúng đảng ta no giàu …!…?

Lũ tham ô đè đầu cỡi cổ ,
Triệu dân lành thiếu chỗ an cư ..?
Quốc gia bán đứng quân thù ,
Kim Ngân Fuck Trọng gật gù Quang Lâm …!

Quê Hương Đất Nước điêu tàn từ ngày 30/4/1975
  Antioch , California Ngày 31 tháng 10 năm 2016