NGUYỄN VIẾT DŨNG (DŨNG PHI HỔ) VÀ ĐỖ THỊ MINH HẠNH TRÌNH DIỄN QUỐC CA VIỆT NAM GIỮA PHỐ SÀI GÒN