PHẢI THẮNG LẤY MÌNH

Neu-mot-dem-dong-co-nguoi-lu-khach

Cái thắng vinh quang đó thắng mình,
Chẳng lo tranh chấp chỉ làm thinh.
Hễ ham thua thắng quên tình nghĩa,
Mải thích leo cao đức chẳng gìn.
Lấy đức thay vàng đời sáng lạn,
Ham tiền bỏ nghĩa kiếp lưu linh.
Thắng mình là thắng lòng tham dục,
Có thắng tâm ta mới thắng mình.
HỒ NGUYỄN (12-01-17)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s