*292 / NÃO NỀ THẾ GIAN

Bước ra đi Kinh Kha hụt hẫng ,
Một kiếp người chẳng vẫn còn chi ?
Xuân xanh biết mấy đương thì ,
Ngậm ngùi chín suối não nề thế gian …!

Dãy Sơn Hà nguy nan địa ngục ,
Dân đau đớn lục đục tương tàn .
Thiếu ăn con trẻ khóc than ,
Qua buổi huy hoàng tham quan ô lại …

Đất nước mấy ngàn năm tồn tại ,
Vắng nhân tài bại hoại rây ra .
Cữ nhân tiến sĩ quá là ,
Thực chất một lũ con nhà chăn trâu …!

Cơ quan thủ trưởng đứng đầu ,
Chia bè lập cánh ngõ hầu bao che .?
Phân nhau trên đấm dưới đè ,
Trong mình súng đạn lè kè lo chi ?

Chú em cứ việc thực thi ,
Tự do báo chí đéo mi nhân quyền .
Chúng ta đúng đắn chính chuyên ,
Đứa nào phản động làm liền chặt ngay !

Cộng đồng thế giới có hay ,
Bảo rằng không biết bọn bây làm gì …?…?…
Bác Bình căn dặn còn ghi ,
” Nếu không vâng lệnh cho đi một đò …”

Đêm khuya gà gáy o ..o …
Giật mình thức dậy thập thò bóng ma ?
Miệng la cứu với người ta ,
Thôi thì quả báo lâu la hiện về …?

Hồn oan bóng quế lê thê ,
Con xin cúi lạy nguyện thề từ nay .
Tu thân sám hối vẻ bày ,
Ngày đêm tụng niệm đọa đày u mê …

Antioch , California Ngày 28 tháng 4 năm 2016