Monthly Archives: October 2016

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 33


  Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2016 Ông ta sau khi gọi thằng tù trẻ lao động ngoài đem cho tôi chai nước đun sôi để nguội như thường lệ rồi lấy ra lá thư photocopy tuần trước … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 98


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/10/2016 Cứ vậy ngày nào nó cũng lập tức thông tin cho tôi khi tờ báo chưa vô tới trong phòng.…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 97


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/10/2016 Chị Cúc vừa đi xong, khoảng một giờ sau đã thấy tống vô một đứa nữ tù mới chừng hơn…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 96


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 19/10/2016 Tôi giải thích hai chị cũng có quyền giống như tôi nếu hai chị mạnh dạn thông báo cho người…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 95


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/10/2016 Ba cái xô mụ Luyến mua đem vô đưa tôi chúng nó đã tháo cái quai nhựa trong cái xô…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 94


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/10/2016 Thấy ông Hán Khắc Dũng xuống nước năn nỉ mình như vậy nên tôi cũng không muốn gây sự thêm…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

200 NĂM VUA GIA LONG TUYÊN BỐCHỦ QUYỀN HOÀNG SA (1816 – 2016)


Originally posted on Trần Đức Anh Sơn's Cultural History and Scholarship Blog:
Trần Đức Anh Sơn Chân dung vua Gia Long do một họa sĩ người Pháp vẽ vào thế kỷ XIX. 1. Kế nghiệp tiền nhân…

Posted in Chuyện ngắn | Leave a comment