Những Bức Ảnh 3D Tuyệt Vời –

 


Họa Sĩ John Pugh

Bức ảnh (3D murals) sơn bên hông của một tòa nhà bởi họa sĩ John Pugh 


Main Street, Los Gatos , California. Ngay cả người đàn bà đang đứng coi cũng là hình được vẽ. Taylor Hall, California State University , Chico , California . Những cột nhà (The Doric-style columns) cũng là hình vẽ.


Honolulu , Hawaii . Bức hình trên tường này tốn hai tháng sửa soạn và 6 tháng để vẽ với sự trợ giúp của 11 họa sĩ khác. Featured are Queen Liliuokalani, the last monarch of the Hawaiian Islands , and Duke Kahanamoku, the ultimate father of surfing.

 


Bức hình vẽ trên tường tại tiêm Cafe Trompe L’oeil, San Jose , California , Người khach hàng này không bao giờ rời tiệm khi tiêm đóng cửa (bởi vì cô ta cũng được vẽ)
– hard to believe). Twenty-nine Palms, California . con bò tên “Valentine” và con kên kên đang chờ người họa sĩ thức giấc (Tất cả đều là hình vẽ)! 

 


‘Bay in a Bottle’, Santa Cruz , California . Người khách qua đường củng là tranh vẽ

 

Looks like a nice spot to rest your weary feet on a sidewalk in front of the Sarasota County Health Center, Florida.


“Slowin’ Down to Take a Look” in Winslow , Arizona . Included, of course, is “a girl, my lord, in a flat bed Ford slowin’down to take a look at me.”

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s