Mời nghe em gái Bắc Triều Tiên đã lên tiếng với Thế giới sau khi trốn thoát khỏi Chính quyền CS.

Mời nghe em gái Bắc Triều Tiên đã lên tiếng với Thế giới sau khi trốn thoát khỏi Chính quyền CS.