Nhạc Cung Tiến

 

Nhạc Sĩ Cung Tiến & Đặng Thế Phong