If You Know / NẾU ANH BIẾT

 

If You Know

Love if you know to endure pain.
Love if you fall to rise again.
Love if you don’t mind the price.
Love if you are ready for surprise.
Love if you know how to stick.
Love if you believe in its magic.
Love if you are ready for rough ride
Love if you can go against the tide.
Love if you wipe your tears dries.
Love if you know to silently cry.
Love if you know and you truly mean.
In the end for sure love will win!
Pradip Chattopadhyay

3528499_29d46

DỊCH THOÁT: NẾU ANH BIẾT

Nếu muốn yêu rán chịu điều đau khổ,
Đứng dậy vui khi ngã té cuộc đời.
Không quan tâm mọi giá trị trên đời,
Biết đem đến tình yêu nhiều kinh ngạc.
Hay biết cách tạo luyến lưu dào dạt,
Đừng ngại yêu khi phú thác tận tường.
Vượt chông gai tay nắm chắc dây cương,
Thủy triều xuống hay lên luôn vững mãi.
Biết lau mắt cho lệ yêu ngừng chảy,
Là tình yêu, nghĩa là không sợ hãi,
Biết rên than nhưng trầm lặng chua cay.
Hãy cứ yêu nếu tin vững ngày mai,
Dù gian khổ tình yêu ta sẽ thắng!
Nếu đã biết những điều trên chắc chắn,
Hãy cứ yêu! Đừng lo lắng! Yêu đi!
HỒ NGUYỄN
Thân tặng các bạn yêu thơ.

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

TRANG THƠ PHỎNG DỊCH   *

  *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s