NHƯ HƯ ẢO

 

3617264_bec9a_zps5c7mkh1e

Xưng hô lộn xộn quá đi thôi,
Anh nói em nghe ngại quá rồi.
Tình ảo nghĩa hồn thơ cũng ảo,
Hồn hư cảm xúc cũng hư bôi.
Danh xưng khó nhận cam đành nhận,
Tiếng gọi không cho chẳng được mời.
Tình khó có than hoài cũng khó,
Chi bằng hư ảo nhận cho tôi.
HỒ NGUYỄN

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

  *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s