*512 /  NGỘ

( Họa theo vần thơ ” ĐAU ” của NỮ THI SĨ
NGƯỜI BÍ ẨN SUNSHINETOYOU )

Chân trời xa hồn ta vất vưỡng ,
Đêm lạc loài suy tưởng đến ai ?
Ô hay số mệnh an bài.
Thời gian nhung nhớ u hoài dáng xưa …!

Tiễn người đi trời mưa tầm tả ,
Em đau lòng lã chã tuôn rơi !
Thương thay nghiệt ngã xa vời ,
Vùi sâu kỷ niệm một thời hôm nao .

Lòng thanh thản bước vào cõi tịnh ,
Rũ bụi trần quyết định anh đi .
Vô thường sinh tử dẩu vì ,
Tu thân khổ hạnh sá gì thế gian .!

Không trách ai lỡ làng duyên phận ,
Kiếp má đào lận đận tơ duyên ?
Bẽ bàng thân gái thuyền quyên ,
Biệt ly nức nỡ vào miền tịch liêu .

Thời gian trôi gặp nhiều cay đắng.
Tháng tư về mang nặng tai ương .
Tang tóc xâm chiếm phố phường ,
Tham tàn quân giặc tìm đường xa quê …!

Nơi tha phương mơ về chốn cũ ,
Bao năm rồi ấp ủ riêng côi .
Người xưa biệt hẳn đâu rồi ,
Thiền Tâm Ngộ Giác lánh đời trầm luân .

Cảnh nhân sinh hồng trần bát nháo ,
Sống đọa đày bá đạo vô nhân !
Ngoại thân hệ lụy xoay vần ,
Không không có có phù vân não nề .

Antioch,California Ngày 01 tháng 5 năm 2017