*394 / KỶ NIỆM BUỒN

Lặng lẽ nhìn vầng trời mây tím ,
Sợi buồn giăng kín cả chiều thu .
Bổng chợt mơ hồ lòng bịn rịn ,
Tháng năm tàn cùng gió vi vu …

Mắt mơ màng mộng ước nhìn anh ,
Líu lo thánh thót ở trên cành .
Khi tiếng trống điểm giờ tan học ,
Mình dìu nhau khắp nẻo Nội Thành .

Một thời gian cùng nhau say đắm ,
Gợi lại đầy kỷ niệm Uyên Ương .
Đưa em theo vào nơi xa vắng ,
Cả tình ta thắm nghĩa yêu đương .

Nào chi biết được chuyện chẳng ngờ ,
Đến khi vấp phải buồn chết đơ .
Đau đớn lòng em tình uất hận ,
Giận chàng bội nghĩa đời bơ vơ …

California USA Tháng 8 năm 1984