Tháng Tư buồn !!!

 

Cứ mỗi tháng tư đến.
Lòng chợt se sắt buồn!
Nhớ tháng Tư năm trước,
Lòng vẫn còn vấn vương!!

Tháng Tư hè đỏ lửa,
Ta tử thủ Bình Long,
Bạn ta cùng chiến đấu,
Cho Kontum kiêu hùng.

Trên cổ thành Quảng Trị,
Bạn chiến đấu hăng say,
Những khuôn mặt rạng rỡ.
Ngày thành phố cờ bay.


Bao tháng tư nối tiếp,

Ta giữ vững quê hương,
Quê mẹ xanh màu lúa,
Em thơ vui đến trường.

Ai ngờ tháng Tư đen!
Bao nhiêu nỗi oan khiên,
Ta súng gươm bỏ lại.
Ôm nỗi buồn triền miên!

Đất nước tàn binh lửa,
Ta ôm hận ..hàng binh!
Ôi ! bao nhiêu chiến thắng,
Một phút bỗng điêu linh!

Rồi từ tháng tư đó,
Quê hương tràn đau thương!
Đất mẹ ôm buồn tủi.
Bởi một lũ vô lương.

Ta ôm sầu viễn xứ!
Nhớ quê hương xa vời,
Mong một ngày trở lại,
Đất mẹ trọn niềm vui.
Ngọc Trân

Trở về >>> Thơ Ngọc Trân 1  –  Thơ Ngọc Trân 2  –  HOME