CHẲNG NGẠI LÀM CHI

 

CHẲNG NGẠI LÀM CHI

Có ngại gì đâu phản đối chi,
Đôi khi ở thế kẹt cười “hì!”.
Văn là cảm nghĩ không rao bán,
Thơ đó tim kêu chẳng kéo trì.
Lẩn thẩn nhóm cùng chung hội ngộ,
Dật dờ đôi bạn gọi làm thi.
Vườn thơ thời tiết đang tươi tốt,
Thỉnh thoảng vào chơi có ngại gì!
Rán hòa đi!
Tạo nét thi!
HỒ NGUYỄN (16-02-17)

xuong-hoa-copy

Gì mà ngại

Tôi nào có phản đối điều chi,
Hỷ xả bên nhau cứ cười hì.
Lúc nắng lúc mưa thì phải thế,
Thơ văn chẳng phải “Ở” mà trì.
Biết mình biết ta, ta đoàn kết,
Tri âm tri kỷ, ta họa thi.
Sau trước, trước sau mình thắm thiết,
Giúp nhau phát triển… ngại ngần gì.
Nên hòa đi!
“Mần” thơ “Thi”.
Trần Đông Thành
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành

 

Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s